Blog

"PUBLISH OR PERISH"
ALEBO PREHĽAD PRÍSPEVKOV Z OBLASTI PRÁVA/

JUDr. Peter Franko, advokátska kancelária s.r.o. | Košice 2018 | Všetky práva vyhradené
# advokát    právnik    košice    advokátska kancelária    ústavný súd    európsky súd pre ľudské práva    prieťahy v súdnom konaní    ústavná stažnosť    úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou    nezákonné voľby   volebná stažnosť    nezákonné rozhodnutie    porušenie ľudských práv    ochrana osobných údajov    GDPR