Odporúčame

UŽITOČNÉ ODKAZY NA INŠTITÚCIE, ODBORNÉ ČLÁNKY A REGISTRE/

Na tomto mieste môžete nájsť súhrn viacerých zaujímavých odkazov na webové stránky súvisiace s právom a advokáciou. Sme presevedčení, že odkazy budú užitočné a usmernia Vás pri hľadaní odpovedí na Vaše otázky. Webové odkazy sú rozdelné tématicky.
Nájdete tu odkazy na inštitúcie ústavného súdnictva napr. Ústavný súd Slovenskej republiky, Ústavný súd Spolkovej republiky Nemecko ale aj odkazy na iné štátne orgány (napr. Slovenská advokátska komora, Finančná správa).
Pre tých, ktorí hľadajú zdroje pre svoju publikačnú činnosť odporúčame sa prekliknúť na stránky, kde ponúkajú voľne dostupné a obsahovo bohaté právnické články (napr. SSRN) alebo články s tématikou ústavného práva a právnej teórie.
Hľadáte nehnuteľnosť, pozemok alebo vlastníka? Odporúčame prekliknúť na naše odkazy inštitúcií. Nájdete tu prepojenie na kataster nehnuteľností alebo detailnú katastrálnu mapu.

JUDr. Peter Franko, advokátska kancelária s.r.o. | 2018 | Všetky práva vyhradené
# advokát    právnik    košice    advokátska kancelária    ústavný súd    európsky súd pre ľudské práva    prieťahy v súdnom konaní    ústavná stažnosť    úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou    nezákonné voľby   volebná stažnosť    nezákonné rozhodnutie    porušenie ľudských práv    ochrana osobných údajov    GDPR