Advokátska kancelária

PRÁVNE PORADENSTVO│ZMLUVY│SÚDNE SPORY/

Kancelária/

Advokátska kancelária poskytuje právne služby od roku 2013 a jej sídlom sú Košice.

 

Hlavnou ideou kancelárie je poskytnúť právne služby klientovi v maximálnej kvalite s cieľom jeho minimálneho zaťažovania. Aby mal klient na jednej strane prehľad o procese riešenia jeho právnej veci, ale aby bol odbremenený od nepotrebných informácií. Poskytujeme právne služby komplexne, cielene a nie samoúčelne.

 

Primárnou oblasťou zamerania kancelárie je obchodné a občianske právo. Súčasne poskytujeme právne služby v oblastiach trestného práva a zdravotníckeho práva. Komplexnosť právnej služby je dotváraná zastupovaním klientov aj v správnoprávnych veciach.

 

Sme autormi viacerých publikácií, ktoré sa venujú medicínskoprávnym otázkam a právnej argumentácii.

ADRESA

Kancelária: Hlavná 6, 04001 Košice
Sídlo: Popradská 82, 04011 Košice

EMAIL

office@akfranko.sk

TELEFÓN

+421 908 987 165

JUDr. Peter Franko, advokátska kancelária s.r.o. | 2018 | Všetky práva vyhradené