VITAJTE NA WEBOVOM SÍDLE ADVOKÁTSKEJ KANCELÁRIE
JUDr. PETER FRANKO

A

dvokátska kancelária pôsobí od roku 2013 a jej sídlom sú Košice. Hlavnou  ideou  kancelárie  je  poskytnúť klientovi právne služby kvalitne  a s individuálnym prístupom.

Primárnou oblasťou zamerania kancelárie je obchodné a občianske právo. Súčasne poskytuje právne služby v oblastiach zdravotníckeho ako aj ústavného práva. Komplexnosť právnej služby je dotváraná zastupovaním klientov v trestnoprávnych veciach.

Kancelária poskytuje právne služby cielene, nie samoúčelne.

Boj za právo je povinnosťou oprávneného voči sebe samému…
Človek má a chráni si v práve podmienku svojho morálneho bytia…“

Rudolf von Ihering