Odporúčame

BLOG, KNIŽNICA A INÉ UŽITOČNÉ ODKAZY

Blog

Projekt "Alexandria"

Vzdelanie a veda je pre kanceláriu prioritou. Naša knižnica obsahuje viac ako 150 tlačených a 500 epublikácií predovšetkým z oblasti teórie práva a právnej filozofie. Rozhodli sme sa sprístupniť túto zbierku pre študentov a vedeckých pracovníkov pri ich výskume a štúdiu. Tí nás môžu kontaktovať ak pri svojej práci potrebujú literatúru, ktorou disponujeme.

Užitočné odkazy

REGISTRE
Obchodný vestník
Obchodný register
Živnostenský register
Evidencia občianskych združení
Register politických strán a hnutí
Zoznam dlžníkov na sociálnom poistení
Spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov
Zoznam pojednávaní
Evidencia súdnych rozhodnutí

PUBLIKAČNÉ ZDROJE (OPEN ACCESS)
Digital Commons Network
Academia
Social science research network (SSRN)
JSTOR
Digitálna knižnica Právnickej fakulty v Brne

Scroll to Top