.

NÁJDETE NÁS

JUDr. Peter Franko, advokátska kancelária s.r.o.
Sídlo: Popradská 82, 040 11 Košice
Kancelária: Hlavná 6, 040 01 Košice
IČO: 47254980
DIČ: 2024114609
office@akfranko.sk
+421  908 987 165

JUDr. PETER FRANKO PhD.

fotkafinal2

Vzdelanie
2009  –  Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach, titul – Mgr.
2011  –  Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach, titul – JUDr.
2017  –  Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach, doktorandské štúdium
—-.———.v štúdijnom obore Teória štátu a práva, špecializácia:
—–.——–Právnický diskurz a právna argumentácia, titul – PhD.

Kurzy
2010  –  Letní škola interpretace práva – Právnická fakulta Karlovej Univerzity
2014  –  Justice – Harvard University (HarvardX)
2014  –  Introduction to Key Constitutional Concepts and Supreme Court
 ——–.—.Cases –
The University of Pennsylvania

Pracovné aktivity
2009 – 2014  h&h PARTNERS, advokátska kancelária s.r.o.
2014 – JUDr. Peter Franko, advokátska kancelária s.r.o.

Členstvo v organizáciách
2009 – 2011  Amnesty International
2011 – 2012  Medzinárodná asociácia pre filozofiu práva a sociálnu filozofiu