JUDr. Peter Franko, PhD.

Finančné odškodnenie za prieťahy v konaní

Prieťahy v súdnom konaní a finančné odškodnenie

PRIEŤAHY V SÚDNOM KONANÍ A ODŠKODNENIE Odškodnenie Ak sa sťažovateľ domáha primeraného finančného odškodnenia (odborne označované ako finančné zadosťučinenie), v ústavnej sťažnosti uvedie rozsah, ktorý požaduje, a z akých dôvodov sa ho domáha. Ak ústavný súd prizná sťažovateľovi primerané finančné odškodnenie, orgán verejnej moci, ktorý porušil základné práva a slobody sťažovateľa, je povinný sťažovateľovi priznané …

Prieťahy v súdnom konaní a finančné odškodnenie Read More »

Prieťahy v súdnom konaní

Prieťahy v súdnom konaní a neprimerane dlhé konanie vo všeobecnosti

PRIEŤAHY V SÚDNOM KONANÍ Čo hovorí Ústava a Dohovor o ochrane ľudských práv Ústava zaručuje právo pre každého, aby sudca prerokoval vec verejne a bez zbytočných prieťahov. Súčasne Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd hovorí, že každý má právo na to, aby sudca alebo iný štátny orgán prejednal prípad v primeranej lehote. Zbytočné …

Prieťahy v súdnom konaní a neprimerane dlhé konanie vo všeobecnosti Read More »

Nezákonné voľby a spôsob ich napádania

Nezákonné voľby – vybrané prípady

Prirodzenou súčasťou volebného procesu sú pochybenia, ktoré sa podľa druhu môžu namietať na rôznych kompetentných orgánoch. Logickým vyústením tých najzásadnejších pochybení sú následne nezákonné voľby. NEZÁKONNÉ VOĽBY A ÚSTAVNÝ SÚD Ústavný súd ako orgán rozhodujúci vo volebných veciach podľa čl.129 Ústavy Slovenskej republiky formuloval široký diapazón názorov na to, ktoré konania považuje v rámci volieb …

Nezákonné voľby – vybrané prípady Read More »

Komunálne voľby 2018 a Ústavný súd

Komunálne voľby 2018. Volebná sťažnosť a Ústavný súd

KOMUNÁLNE VOĽBY 2018 Rozhodnutím č. 203/2018 Z. z. vyhlásil predseda Národnej rady Slovenskej republiky voľby do orgánov samosprávy obcí (komunálne voľby) a určil deň ich konania na sobotu 10. novembra 2018. VOLEBNÁ SŤAŽNOSŤ Najdôležitejším prvkom ochrany zákonnosti volieb je volebná sťažnosť podávaná podľa čl. 129 Ústavy SR. Detailnejšiu úpravu procesu kontroly zákonnosti volieb Ústavným súdom …

Komunálne voľby 2018. Volebná sťažnosť a Ústavný súd Read More »

Scroll to Top